Gegužės 18 dieną minima Tarptautinė MUZIEJŲ diena. Tuomet vyksta įvairūs renginiai, įdomios edukacijos ir užsiėmimai net naktį – metu, kuomet muziejai paprastai nedirba, o istorija – atgyja.

Penktadienio rytą (beje, ne naktį) pirmokai ir trečiokai nepamiršo pasveikinti ir savo - Lomių krašto istorijos ir etnografijos muziejaus bei muziejininkės Elenos Bazinienės. Vaikai linkėjo, kad muziejus būtų gausiai lankomas, stebintų įdomiais eksponatais, būtų atviras, erdvus, tvarkingas, šiuolaikiškas ir net vaišingas!

Aplankėme muziejų ir norėdami įveikti Misijos 2018: #100-mečio kelionė iššūkį, kuris kvietė susipažinti bei aplankyti svarbiausias nepriklausomybės kovų atminimo vietas savo krašte. Kraštotyrininkė E. Bazinienė mielai sutiko mus palydėti ir įdomiai papasakojo apie mūsų krašto partizanus: V. Dautartą - Žaibą, L. Laurinską - Liūtą, Kęstučio apygardos partizanų vadą Juozą Kasperavičių - Visvydą. Trumpai stabtelėjome bendruomenės centro kiemelyje prie žymos rezistencinių kovų dalyviams, žuvusiems Lomių krašte, atminti. Vėliau drauge nuvykome į Kęstučio apygardos vadavietę Batakių miške, prie paminklo žuvusiems partizanams. Šioje vietoje buvusi eigulio, partizanų rėmėjų Juknų sodyba, kur po namu ir buvusi įrengta slaptavietė. Deja, 1947-04-09 sodybą apsupo MVD kareiviai, kur slėptuvėje buvo apygardos vadas J. Kasperavičius - Visvydas ir jo adjutantas A. Biliūnas - Džiugas. Supratę, kas įvyko, sunaikino dokumentus ir nenorėdami pasiduoti gyvi, susisprogdino.

Tyloje uždegėme žvakutes, papuošėme trispalvėmis, pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę!

Išvykoje mus taip pat lydėjo ir mums talkino bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė-Vasiliauskienė. Ši trumpa išvyka bent maža dalele priartina mus prie savo krašto istorijos pažinimo bei išsaugojimo!

                                                                                                         Mokytoja Lolita Užkurienė

 

Būrelio „Pažinkime keliaudami“ nariai lankėsi Viešvilės rezervate. Vyr. inspektorius Laimonas Šimkus moksleivius supažindino su rezervato įkūrimo tikslais, dirvožemio ypatumais, gyvūnijos, augalijos įvairove. Keliavome rezervato pažintiniu taku prie Artosios

aukštapelkės. Prisiminėme pelkių susidarymo gamtines sąlygas ,pelkių tipus, reikšmę. Buvo įdomu matyti ,kaip atrodo žmogaus

rankų nepaliestas gamtos kampelis. Nors negailestingai mus kandžiojo uodai, krito lietaus lašeliai, mūsų nuotaika buvo puiki:

džiaugiamės pavasarine žaluma , kvėpavome gaivų ir tyrą orą.

                                                                                                                                                              Būrelio vadovė H. Šporienė

 

Gegužės 16 d. į mokyklą buvo atvykusi ir paskaitą apie saugią vasarą skaitė Tauragės policijos komisariato specialistė R. Žvynakienė.

 

Puikūs pirmokės Onutės pasiekimai tarptautinio edukacinio konkurso OLYMPIS-2018 Pavasario sesijoje!

Dėkojame mokytojai Lolitai už mergaitės paruošimą konkursui.

Šeimos sporto šventė ,,Aš, tėtis ir mama-sportuoja visa šeima", tai planuota veikla  iš vykdomos sveikatos programos ,,Sveikas žmogus - sveika šeima, sveika valstybė-6".  Šventę pradėjo mokyklos direktorius S. Kasperavičius. Į šventę atvyko Lomių bibliotekininkė G. Pavalkytė-Vasiliauskienė, sveikinimo žodį tarė Lomių kaimo bendruomenės pirmininkė E. Bazinienė.  Šventės pradžioje būrelių, pradinių klasių, priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai nuotaikingai padainavo ir pašoko. Estafetes, įvairias rungtis organizavo kūno kultūros mokytoja V. Šetkuvienė. Vaikai ne tik sportavo, bet piešė ant asfalto. Smagu buvo matyti sportuojančias linksmas mamas, laimingus vaikus. Šventės pabaigoje sugalvoję slaptus norus ir svajones, paleidome į dangų balionus. Dalyviams buvo įteikti padėkos raštai, o bendruomenės pirmininkė E. Bazinienė įteikė saldžius prizus. Visus išalkusius pamaitino šeimininkės: Onutė, Birutė ir Reda. 

Nuoširdžiai dėkojame visoms atvykusioms vaikų mamoms, visiems padėjusiems organizuoti šventę. Dėkojame už piešinius ir nuotraukas, kurios papuošė mūsų šventę.