Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (APRAŠAS - LOMIAI.doc)APRAŠAS - LOMIAI.doc 72 kB

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Tauragės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-61 „Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Lomių pagrindinę mokyklą“, pranešame apie parengtą Tauragės r. Lomių pagrindinės mokyklos ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą.       Biudžetinių įstaigų  duomenys:

  1. Tauragės r. Lomių pagrindinė mokykla:

teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;

buveinė – Mokyklos g. 12, LT-73359, Lomių k. Mažonų sen. Tauragės r.;

įstaigos kodas – 190471693;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras. 

  1. Tauragės r. Skaudvilės gimnazija:

teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;

buveinė – Mokyklos skg. 4, Skaudvilė, LT-73423, Tauragės r.;

įstaigos kodas – 290469280;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras. 

Reorganizavimo būdas – Tauragės r. Lomių pagrindinė mokykla ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazija reorganizuojamos prijungimo būdu.

 Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinė įstaiga – Tauragės r. Lomių pagrindinė mokykla.

 Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Tauragės r. Skaudvilės gimnazija ir jos Lomių pradinio ugdymo skyrius..

 Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendins Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Tauragės r. Lomių pagrindinė mokykla, kaip juridinis asmuo, savo veiklą baigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos (iki 2020 rugpjūčio 31 d.). Reorganizavimas laikomas baigtu, kai į Juridinių asmenų registrą įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos nuostatai ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojama po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaiga Tauragės r. Lomių pagrindinė mokykla.

Su Tauragės r. Lomių pagrindinės mokyklos ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašu galima susipažinti nuo 2020 m. kovo 17 d. įstaigų darbo laiku: Tauragės r. Lomių pagrindinėje mokykloje adresu: Mokyklos g. 12, LT-73359, Lomių k. Mažonų sen. Tauragės r.  ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijoje adresu: Mokyklos skg. 4, Skaudvilė, LT-73423 Tauragės r. sav.

Su Tauragės r. Lomių pagrindinės mokyklos ir Tauragės r. Skaudvilės reorganizavimo sąlygų aprašu galima susipažinti Tauragės r. Lomių pagrindinės mokyklos interneto svetainėje: https://www.lomiai.taurage.lm.lt,  Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos interneto svetainėje: https://www.skaudvile.taurage.lm.lt ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje:www.taurage.lt