Birželio 14 -  Gedulo  ir vilties diena, Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo  pilietinėje inciatyvoje :”Tremties vaikų žaislai”

Prisiminėme, tų dienų istoriją, vaikų žaidimus, patys gaminome žaislus. Aplankėme tremtinių kapus kaimo kapinėse.

                                                                             Mokytoja H.Šporienė