Gegužės 18 dieną minima Tarptautinė MUZIEJŲ diena. Tuomet vyksta įvairūs renginiai, įdomios edukacijos ir užsiėmimai net naktį – metu, kuomet muziejai paprastai nedirba, o istorija – atgyja.

Penktadienio rytą (beje, ne naktį) pirmokai ir trečiokai nepamiršo pasveikinti ir savo - Lomių krašto istorijos ir etnografijos muziejaus bei muziejininkės Elenos Bazinienės. Vaikai linkėjo, kad muziejus būtų gausiai lankomas, stebintų įdomiais eksponatais, būtų atviras, erdvus, tvarkingas, šiuolaikiškas ir net vaišingas!

Aplankėme muziejų ir norėdami įveikti Misijos 2018: #100-mečio kelionė iššūkį, kuris kvietė susipažinti bei aplankyti svarbiausias nepriklausomybės kovų atminimo vietas savo krašte. Kraštotyrininkė E. Bazinienė mielai sutiko mus palydėti ir įdomiai papasakojo apie mūsų krašto partizanus: V. Dautartą - Žaibą, L. Laurinską - Liūtą, Kęstučio apygardos partizanų vadą Juozą Kasperavičių - Visvydą. Trumpai stabtelėjome bendruomenės centro kiemelyje prie žymos rezistencinių kovų dalyviams, žuvusiems Lomių krašte, atminti. Vėliau drauge nuvykome į Kęstučio apygardos vadavietę Batakių miške, prie paminklo žuvusiems partizanams. Šioje vietoje buvusi eigulio, partizanų rėmėjų Juknų sodyba, kur po namu ir buvusi įrengta slaptavietė. Deja, 1947-04-09 sodybą apsupo MVD kareiviai, kur slėptuvėje buvo apygardos vadas J. Kasperavičius - Visvydas ir jo adjutantas A. Biliūnas - Džiugas. Supratę, kas įvyko, sunaikino dokumentus ir nenorėdami pasiduoti gyvi, susisprogdino.

Tyloje uždegėme žvakutes, papuošėme trispalvėmis, pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę!

Išvykoje mus taip pat lydėjo ir mums talkino bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė-Vasiliauskienė. Ši trumpa išvyka bent maža dalele priartina mus prie savo krašto istorijos pažinimo bei išsaugojimo!

                                                                                                         Mokytoja Lolita Užkurienė