Lietuvai šiemet minint Piliakalnių metus, penktadienį, rugsėjo 29 d. antrokams ir ketvirtokams vyko
integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka ant Pagramančio piliakalnio.
Pirmiausia mokiniai kopdami į viršų skaičiavo laiptelius. Išsiaiškinome, kad jų yra 94. Po to, užlipę į
viršų apžiūrėjome Pagarmančio apylinkes, suradome upelį Gramančia, kuri įteka į kairėje pusėje esan&
Akmenos upelį. Tada pasiruošėme vaidinimui. Vaidinome legendą apie bajorą Pagraman& ir jo gražuolę
dukrą Gramančią. Suvaidinę šį pasakojimą ir apžiūrėję vaizdus iš viršaus leidomės žemyn. Tada piliakalnio
papėdeje skaitėme informaciją apie piliakalnį. Sužinojome, kad jo aukš/s siekia 20 m. Ant piliakalnio dar
supiltas 3,5 m aukščio pylimas. Pats piliakalnis užima 75 m × 40 m plotą, kur stovėjusi lietuvių gynybinė
pilis, kurios istorija siekia III-V a.
Pasidomėję savo apylinkių istorija- sužinoję apie Pagramančio piliakalnį ir suvaidinę legendą-
pasukome link kabančio /lto per Akmeną, pereję upelį radome sporto aikštelę. Va ten ir praleidome
pasku/nį rugsėjo penktadienį. Buvo šilta ir smagu.
 
Mokytoja V. Antanavičienė