Rugsėjo 30 dieną Lomių bibliotekoje svečiavosi garbus svečias, daugelio vaikų knygų autorius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys klaipėdiškis Sigitas Poškus. Bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė pakvietė mažuosius skaitytojus į susitikimą.

Priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis atidžiai klausėsi svečio skaitomų eilėraščių, jo pašmaikštavimų. Drauge su autoriumi skaitė jo kūrybą, kurioje daug pakartojimų, šmaikščių pajuokavimų, paslėptų mįslių. Poetas linksmai atsakinėjo į vaikų ir suaugusiųjų klausimus, juokavo. Susitikimo valanda nepastebimai prabėgo. Kai kurie jaunieji skaitytojai į susitikimą atėjo su savo turimomis S. Poškaus knygomis. Poetas mielai knygelėse paliko savo autografus.

Bibliotekoje surengta ir S. Poškos knygelių parodėlė. Vaikai dar labiau susidomėjo rašytojo kūryba ir ne vienas panoro perskaityti daugiau knygų.

 

Mokytojos Irmina, Vida, Lolita