Mokyklos istorija


Pirmoji pradžios mokykla Lomiuose buvo įsteigta 1923 m.ūkininko J. Dautaro namuose. Joje pradėjo mokytis apie 30 ūkininkų ir mažažemių vaikų. Pirmieji mokytojai - Kančaitienė, Kisnierius (vardai nežinomi). 1929 m. Lomių pradžios mokykloje pradėjo dirbti Ona Mockaitė - Midvikienė(1895-1978), Lietuvos TSR nusipelniusi mokytoja, mokiusi tris lomiškių kartas.

 

1938 m. Lomiuose buvo pastatyta tipinė pradžios mokykla, atitikusi to meto reikalavimus.

 

 

1941 m. birželio 14 d. į Sibirą buvo išvežtas Lomių pradžios mokyklos mokytojas Jonas Kūras (1907- 1944?)su žmona ir dviem mažamečiais vaikais.

1949m. mokykla buvo pertvarkyta į priaugančią septynmetę mokyklą. 1956m. reorganizuota į priaugančią vidurinę.

1964 m. mokykla tapo aštuonmete.  Tais pačiais metais išaugo mūrinis (dabartinis) mokyklos pastatas.

 

1998 m. mokykla reorganizuota į dešimtmetę.

2001 m. birželio mėn. išleista pirmoji dešimtokų laida.

Nuo 2005 m. prijungtas Šakviečio pradinės mokyklos skyrius.

 

Lomių kaimo mokyklos mokiniai - Lietuvoje žinomi žmonės:

Albinas Batavičius( g. 1938 m. Devynakių k.) - muzikantas, kraštotyrininkas, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos teatro sąjungos narys, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narys, knygų apie Tauragės kraštą autorius.

Zita Čepaitė (g. 1957 m. Kasbarynų k.) - žurnalistė, rašytoja.

Valdas Mikalauskas (g.1977 m. Lomių k.) – istorikas, teisininkas, VU Orientalistikos centro arabų kalbos dėstytojas(iki 2003 m.), dirba Europos Bendrijos Teisingumo Teisme).

Marytė Slušinskaitė (g.1958 m. Vėžalaukio k.)- kalbininkė, Lietuvių kalbos draugijos narė(sekretorė), muziejininkė, kraštotyrininkė.