LOMIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

2018-2019 m. m.

I pusmetis

Būrelio vadovas Būrelio pavadinimas Val. sk. Klasė Mokinių skaičius Savaitės diena Laikas (val.) Vieta
V. Antanavičienė ,,Obuolio draugai“ 1 1,3 13 Trečiadienis 6 pamoka 1,3 kl. kab.
L. Užkurienė Meninės saviraiškos būrelis 1 2,4 10 Penktadienis 4 pamoka 2,4 kl. kab.
L. Užkurienė ,,Antras žingsnis“ 1 2 7 Penktadienis 5 pamoka 2,4 kl. kab.
L. Verpečinskienė Matematikų būrelis 1 5,6 6 Pirmadienis 6 pamoka Matematikos kab.
H. Šporienė Pažinkime keliaudami 2 6,7,8,10 10 Penktadienis 6,7 pamoka Geografijos kab., išvykos
I. Kasperavičienė Technologijų būrelis 2 5,6 6 Ketvirtadienis 6,7 pamoka Muzikos kab.
I.Kasperavičienė Muzika ir ritmas 2 1,3, 5,6,10 8 Ketvirtadienis 5,8 pamoka Muzikos kab.
V. Šetkuvienė Lengvosios atletikos būrelis 1 5-10 12 Penktadienis 7 pamoka Stadionas, sporto salė