Prieš pat Kalėdas Lomių bendruomenės namuose įvyko popietė priešmokyklinio ugdymo bei pradinių klasių mokiniams “Kūčių ir Kalėdų papročiai bei tradicijos”. Renginio tikslas – supažindinti mažuosius su savojo krašto tradicijomis, pagilinti jau turimas žinias.

Pirmoji popietės dalis vyko čia pat veikiančiame Lomių krašto ir etnografijos muziejuje. Įžengę pro duris, vaikai išvydo eglutę, papuoštą senovinėmis, iš šiaudelių pagamintomis žvaigždutėmis. Muziejaus šeimininkė Elena Bazinienė padėjo vaikams susipažinti su kalėdiniais būrimais, pasakojo apie ilgais žiemos vakarais vykusius vaikų užsiėmimus. Etnografijos skyriuje mokiniai sužinojo apie vyrų ir moterų adventinius darbus, dirbtus prie žibalinės spingsulės. Pamatė iš karnų pintus krepšius, skobtas klumpes ir kt. Baigiantis viešnagei muziejuje, visi buvo pavaišinti Kūčių spanguolių kisieliumi bei patiekalu iš silkės.

Antrą popietės dalį mokiniai aktyviai žaidė žaidimus, vyko grupinis darbas. Mažieji noriai kibo į darbą – pasiskirstę pareigomis vieni teisingai dėliojo juostelėmis sukarpytas patarles, klijavo, kiti  pristatė popietės dalyviams, minė mįsles. Kiekvienas mokinys pasigamino po kalėdinio nykštuko kaukę.

Popietės pabaigoje mokiniai įsivertino, apibendrinome ko išmokome, ką sužinojome. Padovanojome mokiniams iš anksto paruoštus lapus su sentencijomis apie Kalėdas. Visus pakviestėme prie šventinio Kūčių stalo.

                                                         Lomių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės L. Užkurienė ir N. Orentienė

Paskutinę šių, besibaigiančių metų, savaitę mūsų mokyklos mokinius aplankė Kalėdų senelis, Kalėdų Eglutė, įvairūs Lietuvos ir užsienio dainininkai. Vieni kitiems linkėjome  laimės, draugystės, supratimo, pagarbos ir sėkmingų ateinančių 2018 - ųjų metų! Kalėdų senelis nepamiršo ir Šakviečiio kaimo priešmokyklinės ugdymo grupės mokinukų!

Dėkojame visiems mokiniams, jų tėveliams, mokytojams, už pagalbą, rūpestį ir bendradarbiavimą!

Šventinės akimirkos:

      Lapkričio 10 d. vyko ,,Bebro“ konkursas, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai. Šis konkursas yra tarptautinė iniciatyva, kuri skatina informatiką ir informatinį mąstymą. Mokiniai skirstomi pagal amžiaus grupes - 1-2 klasės, 3-4 klasės, 5-6 klasės, 7-8 klasės, 9-10 kl. Pirmoje  grupėje dalyvavo antrokai Eva Lauciūtė, Dominyka Juknaitė ir Airona Bajorinas, antroje- ketvirtokės Monika Čiapaitė ir Samanta Pudževelytė. Prieš konkursą mokiniai turėjo galimybę atlikti treniruotes ir taip susipažinti su konkurso užduotimis. Konkursą vykdė informatikos mokytojas Mindaugas Macijauskas. Domimės informatika ir džiaugiamės diplomais iš ,,Bebro“.

                                                                                                                                           Mokytoja Vida Antanavičienė 

 

                                                          

Gruodžio 20 dieną mūsų mokykloje vyko Kalėdinis stalo teniso turnyras. Dalyviai žaidė dviejuose grupėse, merginų ir vaikinų. Merginų grupėje III - ąją vietą užėmė  Aistė Baužaitė, II - ąją  Simona Bendikaitė, I -  ąją Gabija Petrošiūtė. Vaikinų grupėje III – ąją vietą užėmė Mantas Venckus, II – ąją Matas Balseris, I – ąją Marius Gaidauskas. Turnyro pabaigoje jėgas išbandė tapęs nugalėtoju Marius  ir mokyklos direktorius S.Kasperavičius.. Dalyviams buvo įteikti medaliai bei saldūs prizai.

                                                                                                                         Kūno kultūros mokytoja metodininkė  V. Šetkuvienė

 

Šeštadienį, gruodžio 16 d., Tauragėje  Pilies aikštėje vyko ,,Kalėdinis gerumo bėgimas". Prie starto linijos stojo per 200 dalyvių, o tarp jų ir mūsų mokyklos kūno kultūros mokytoja Vida Šetkuvienė ir direktoriaus pavaduotoja Neringa Orentienė. Jos pasirinko ,,Kalėdų senelių"  bėgimo trasą - 2,5 km.  Visi bėgimo dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir prizais.