Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

 1. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 5. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl mokyklos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. birželio 29 d.

Atrankos data – 2018 m. lapkričio 13 d.     

Dokumentai priimami iki 2018 m. spalio 29 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos 314 kab., Respublikos g. 2, Tauragė.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pretendentams bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Telefonai pasiteirauti (8 446) 62 823, 868218026

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo.

Rugsėjo 3 dieną mokyklos stadione vyko sporto šventė. Mokiniai žaidė kvadratą, dalyvavo estafetėse, mokėsi šaudyti į taikinius.

Dėkojame kūno kultūros mokytojai Vidai Šetkuvienei ir Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadui Kęstučiui Baužai. 

 

Tauragės r. Lomių pagrindinei mokyklai reikalingas socialinis pedagogas (-ė)

Darbo pobūdis:

Spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos, motyvacijos, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.

Darbo krūvis: 0,25 etato

Reikalavimai:

 • Gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus mokiniais, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, komunikabilumas, aktyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, vadovavimasis pedagogo etika.
 • Raštvedybos žinios
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai
 • Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis
 • Darbo patirtis nuo 3 metų

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

Gyvenimo aprašymas.

Dokumentai turi būti pateikiami iki 2018 m. rugsėjo 3 d. registruotu laišku arba siunčiant el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  arba direktoriui darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val. Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbiui nurodytu el. paštu ar telefonu.

Kontaktinė informacija: +370 446 43516

                Rugsėjo 1 dieną Lomių kultūros namai buvo pilni vaikiško džiugesio ir šypsenų. Visus susirinkusius pasveikino dešimtokai - Simona, Samanta ir Justas. Mokyklos direktorius Saulius Kasperavičius pasidžiaugė, kad šiemet mokykloje mokysis tiek pat mokinių kaip ir pernai.  Pristatytos vaikų vasaros poilsio stovykos veiklos, apie kurias išsamiai papasakojo mokytojos - Lolita Užkurienė ir Herta Šporienė. Smagu buvo prisiminti nuotraukose įamžintas vaikų veiklas stovyklos metu. Mažieji mokinukai sulaukė dovanėlių ir iš Lomių kaimo bendruomenės pirmininkės Elenos Bazinienės. Nedrąsiai visus pasveikino ir būsimieji pirmokėliai. Apie vykdomą  sveikatos programą kalbėjo direktoriaus pavaduotoja Neringa Orentienė.

Dėkajame Tauragės rajono savivaldybei už padovanotus būtiniausių mokyklinių priemonių rinkinius pradinukams.

Linkime visiems gerų naujų mokslo metų!

 

 

Lomių pagrindinės mokyklos mažieji stovyklautojai penkias dienas keliavo po Lietuvą. Tai puiki atostogų pradžia ir svajonių išsipildymo metas!

Pirmąją stovyklos dieną, birželio 14 – ąją, pradėjome Lomių krašto istorijos ir etnografijos muziejuje. Minėdami Gedulo ir Vilties dieną, dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Raktai iš paliktų namų“. Po to vykome į Bijotus, kur stūkso Baubliai – pirmasis senienų muziejus Lietuvoje. Susipažinę su Dionizo Poškos veikla bei apžiūrėję dvaro sodybą ir malūną, ėmėmės žvakių ir trispalvių gamybos. Pakeliui pasigrožėjome Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia, garsėjančia įspūdingais ąžuolų kamienų ir šakų šoniniais altoriais. Artėjant 85 – osioms S. Dariaus ir St. Girėno transatlantinio skrydžio metinėms, lankėmės Stasio Girėno tėviškėje Vytogaloje, kad galėtume daugiau sužinoti apie drąsių lakūnų legendinį skrydį. Dieną užbaigėme dūkdami prie Paršežerio.

Antrąją dieną vykome į Kurtuvėnų regioninį parką. Keliaudami pagal gautų žemėlapių nuorodas, buvusio dvaro sodybos aplinkoje ieškojome „Laimės pasagos“, taip susipažindami su pagrindiniais dvaro sodybos pastatais ir, žinoma, senuoju dviaukščiu svirnu. Radę laimės pasagą, keliavome į Gyvojo žirgo muziejų, kur, prižiūrimi instruktoriaus, vaikai galėjo pajodinėti. Vėliau vykome į gražų Žemaitijos miestelį, esantį „ož Vėntuos, ož opės švėntuos“. Užventis tokiu užrašu pasitinka svečius! Čia išgirdome įdomų ir nuoširdų muziejininkės Mildos Knyzelienės pasakojimą apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą, apie gerumą, drauge mokėmės iš gamtinių medžiagų susikonstruoti laivelį. Pasidarytus laivelius išleidome į kelionę Venta. Užkopėme ant Šatrijos kalno, kad galėtume pasigėrėti nuostabiu šio krašto vaizdu.

Kiekvieną stovyklos dieną rūpestingai pasižymėdavome dienoraščiuose vietoves, ką aplankėme, išmokome ir pamatėme. Taip pat į knygeles kasdien įsiklijuodavome po liaudies išminties, smulkiosios tautosakos, krislelį.

Trečioji stovyklos diena nuo pat ryto dvelkė saldumu! Lankėmės saldainių fabrike „RŪTA“, kur 2012 m. įkurtas šokolado muziejus, bei patys tapome šokolado meistrais! Buvo labai gardu ir saldu. Išgirdome ne tik fabriko istoriją, bet ir sužinojome keturių tūkstantmečių šokolado vartojimo paslaptis ir ypatumus. Supratome, kur auga „šokolado medžiai“, kaip šokoladą gamino majai ir actekai, kaip amžiams bėgant keitėsi jo vartojimo tradicijos. Nepamiršome ir Šiaulių įdomybių: „auksinio berniuko“ bei didžiulės geležinės lapės, tykančios prie Talkšos ežero. Dienos pabaigą vainikavo nuotaikingas animacinis filmas „Dvi uodegos“, pasakojantis istoriją apie dviejų visiškai skirtingų draugų, bebro Bobo ir katino Makso, nuotykius.

Krekenavos RP lankytojų centrą pasiekėme ketvirtąją stovyklos dieną. Pabandėme visais pojūčiais pajusti Nevėžio pakrantėje įrengtą taką „Pojūčiai gamtoje“. Nuo 30 metrų aukščio apžvalgos bokšto apžvelgėme Krekenavos apylinkes. Po to lankėmės Raseinių krašto istorijos muziejuje, įsikūrusiame arešto namuose, sužinojome apie Raseinių kraštą, išbandėme virtualios realybės akinius. Prisiminimui įsiamžinome prie pagrindinio miesto simbolio, Žemaičio skulptūros, statytos 15 – osioms Nepriklausomybės metinėms paminėti, kuri atlaikė karo negandas. Skulptūra simbolizuoja lietuvių stiprybę ir atkaklumą kovoje už laisvę. Pamatėme ir įspūdingą senojo pašto pastatą. Dalyvavome edukacinėje programoje „Rankų ir molio burtai“. Galėjome išmėginti molio savybes, kurdami darbelius iš baltojo molio.

Paskutinė diena buvo skirta Dzūkijos kraštui. Apie Čepkelių raistą tiek skaityta ir girdėta, tik nemanėme, kad galėsime savo akimis jį išvysti! Vykome pro Merkinę, tad būtinai įkopėme į Merkinės piliakalnį, nuo kurio atsiveria Merkio ir Nemuno santakos panorama. Pasižvalgėme nuo 25 m aukščio Merkinės apžvalgos bokšto, taikliai pavadinto „Pušų gojeliu“.

Marcinkonyse, viename didžiausių Lietuvos kaimų, įsikūrusioje gamtos mokykloje daug įdomaus sužinojome apie genio kalvę ir uoksus, visada žalią pušį, kankorėžius, kaip atskirti vilko pėdsakus ar atpažinti gyvūnų garsus ir t.t. Tuomet išsiruošėme į pelkes: „Meškos šikną“ bei Čepkelių raistą. Tyrinėjome durpių klodą, vandenį, augalų paplitimą pelkėse. Atradome „Klonių kopą“ arba kitaip vadinamą „Gaidžio kopą“ ir pasijutome kaip Nidoje, - įkaitęs smėlis taip kaitino pėdas, kad negalėjome nustygti vietoje! Kelionės pabaigoje atsigaivinome „Ūlos akies“ šaltinyje bei pasigėrėjome Ūlos upe.

Grįždami išdainavome visas dainas, pakartojom patarles, greitakalbes, skaičiuotes, pasakas be galo, išgirstas ir išmoktas stovyklos SVAJONĖ-9 metu.

Dėkojame bibliotekininkei Gintarei, mamytei Sandrai už pagalbą, lydint kelionėse, mamytėms Linai, Birutei, Redai, Viktorijai, Remigijai už gardžias vaišes. Ačiū mūsų vairuotojui Egidijui už kantrybę ir saugias keliones. Dėkojame mokyklos administracijai už galimybę turiningai atostogauti.

Stovyklos vadovė Lolita Užkurienė,

2018 m. birželio mėn.