Nuoširdžiai dėkojame Lomių kaimo bendruomenės aktyvui - pirmininkei  - E. Bazinienei, nariams -  S. Valinčienei, L. Užkurienei ir dar daugeliui gerų žmonių, kurie padovanojo ilgai lauktą ir svajotą lauko treniruoklių ir žaidimų aikštyną! Nuo šiol kūno kultūros pamokos mums, mokiniams,  bus dar įdomesnės, turiningesnės!

Ačiū! Ačiū! Ačiū!

 

Šiandien mokyklos mokytojus vedė 9, 10 klasių mokiniai. Sėkmės mokytojams palinkėjo mokinių tarybos nariai, technologijų ir muzikos būrelių mokiniai. Buvo surengta dailės būrelio ir prailgintos dienos grupės mokinių piešinių paroda koridoriuje. Pasveikinti mokytojų atėjo Lomių kultūros namų vadovė Lijana Kiltinavičienė. 

Akimirkos iš šventės:

 

 

Šiandien mokėmės plaukti ir nardyti su akiniais.

 

Jūs esate tie žmonės, kurių patarimai, pastabos, pamokymai bei sąmojai išlieka mokinių atmintyje be galo ilgai. Jūsų šypseną, palinkėjimą, gerą žodį nešiojamės atmintyje kaip talismaną, kuris skatina patikėti savo jėgomis, stengtis, kurti, eiti pirmyn. Ir po daugelio metų atsiminimuose dažnas gali ištarti: ,, Aš turėjau puikų Mokytoją, kuris mane išmokė ne tik skaičiuoti ar taisyklingai rašyti, Jis išmokė mane Gyventi“. Jūs esate tie, kurių supratingumas ir nuoširdi pagalba padeda mums, mokiniams, atrasti savyje tokių kūrybinių galių, kurių net nežinojome turintys. Norime padėkoti Jums už suteiktas galimybes ne tik kurti, siekti ir mokytis, bet ir klysti, atsiprašyti, atsitiesti.

Mokytojo dienos proga mes, Lomių pagrindinės mokyklos mokinių tarybos mokiniai, norime palinkėti laimės, stiprios sveikatos Jums ir Jūsų šeimoms!

 

Sveikiname Mokytojus senjorus: 

Virginiją Valinčienę, Eleną Bazinienę, Elę Balčytienę, Joną Bazinį, Margaritą Dičmonienę, Eugeniją Juškienę.

AČIŪ JUMS, KAD ESATE!

 

 Mokytojo dienos proga susitikę Lomių pagrindinės mokyklos Mokytojai Senjorai širdingai dėkoja mokiniams, kad jų nepamiršta!

 

Lietuvai šiemet minint Piliakalnių metus, penktadienį, rugsėjo 29 d. antrokams ir ketvirtokams vyko
integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka ant Pagramančio piliakalnio.
Pirmiausia mokiniai kopdami į viršų skaičiavo laiptelius. Išsiaiškinome, kad jų yra 94. Po to, užlipę į
viršų apžiūrėjome Pagarmančio apylinkes, suradome upelį Gramančia, kuri įteka į kairėje pusėje esan&
Akmenos upelį. Tada pasiruošėme vaidinimui. Vaidinome legendą apie bajorą Pagraman& ir jo gražuolę
dukrą Gramančią. Suvaidinę šį pasakojimą ir apžiūrėję vaizdus iš viršaus leidomės žemyn. Tada piliakalnio
papėdeje skaitėme informaciją apie piliakalnį. Sužinojome, kad jo aukš/s siekia 20 m. Ant piliakalnio dar
supiltas 3,5 m aukščio pylimas. Pats piliakalnis užima 75 m × 40 m plotą, kur stovėjusi lietuvių gynybinė
pilis, kurios istorija siekia III-V a.
Pasidomėję savo apylinkių istorija- sužinoję apie Pagramančio piliakalnį ir suvaidinę legendą-
pasukome link kabančio /lto per Akmeną, pereję upelį radome sporto aikštelę. Va ten ir praleidome
pasku/nį rugsėjo penktadienį. Buvo šilta ir smagu.
 
Mokytoja V. Antanavičienė