Jūs esate tie žmonės, kurių patarimai, pastabos, pamokymai bei sąmojai išlieka mokinių atmintyje be galo ilgai. Jūsų šypseną, palinkėjimą, gerą žodį nešiojamės atmintyje kaip talismaną, kuris skatina patikėti savo jėgomis, stengtis, kurti, eiti pirmyn. Ir po daugelio metų atsiminimuose dažnas gali ištarti: ,, Aš turėjau puikų Mokytoją, kuris mane išmokė ne tik skaičiuoti ar taisyklingai rašyti, Jis išmokė mane Gyventi“. Jūs esate tie, kurių supratingumas ir nuoširdi pagalba padeda mums, mokiniams, atrasti savyje tokių kūrybinių galių, kurių net nežinojome turintys. Norime padėkoti Jums už suteiktas galimybes ne tik kurti, siekti ir mokytis, bet ir klysti, atsiprašyti, atsitiesti.

Mokytojo dienos proga mes, Lomių pagrindinės mokyklos mokinių tarybos mokiniai, norime palinkėti laimės, stiprios sveikatos Jums ir Jūsų šeimoms!

 

Sveikiname Mokytojus senjorus: 

Virginiją Valinčienę, Eleną Bazinienę, Elę Balčytienę, Joną Bazinį, Margaritą Dičmonienę, Eugeniją Juškienę.

AČIŪ JUMS, KAD ESATE!

 

 Mokytojo dienos proga susitikę Lomių pagrindinės mokyklos Mokytojai Senjorai širdingai dėkoja mokiniams, kad jų nepamiršta!

 

 

Šiandien mokėmės plaukti ir nardyti su akiniais.

2, 4 klasių mokiniai rugsėjo 28 d. pradėjo plaukimo pamokas Šilalės baseine. Pirmąją pamoką įspūdžių tikrai daugsmile

Lietuvai šiemet minint Piliakalnių metus, penktadienį, rugsėjo 29 d. antrokams ir ketvirtokams vyko
integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka ant Pagramančio piliakalnio.
Pirmiausia mokiniai kopdami į viršų skaičiavo laiptelius. Išsiaiškinome, kad jų yra 94. Po to, užlipę į
viršų apžiūrėjome Pagarmančio apylinkes, suradome upelį Gramančia, kuri įteka į kairėje pusėje esan&
Akmenos upelį. Tada pasiruošėme vaidinimui. Vaidinome legendą apie bajorą Pagraman& ir jo gražuolę
dukrą Gramančią. Suvaidinę šį pasakojimą ir apžiūrėję vaizdus iš viršaus leidomės žemyn. Tada piliakalnio
papėdeje skaitėme informaciją apie piliakalnį. Sužinojome, kad jo aukš/s siekia 20 m. Ant piliakalnio dar
supiltas 3,5 m aukščio pylimas. Pats piliakalnis užima 75 m × 40 m plotą, kur stovėjusi lietuvių gynybinė
pilis, kurios istorija siekia III-V a.
Pasidomėję savo apylinkių istorija- sužinoję apie Pagramančio piliakalnį ir suvaidinę legendą-
pasukome link kabančio /lto per Akmeną, pereję upelį radome sporto aikštelę. Va ten ir praleidome
pasku/nį rugsėjo penktadienį. Buvo šilta ir smagu.
 
Mokytoja V. Antanavičienė
 

Lomių pagrindinės mokyklos mokiniai įsijungė į Europos sporto savaitę ir dalyvavo #BEACTIVE vaikų bėgime. Tai veikla, kuri buvo planuota sveikatos programoje „Sveikas žmogus – sveika šeima, sveika valstybė“. Į popietę su dovanomis atvyko Tauragės savivaldybės Mero patarėjas,  sportininkas ,,Geležinis žmogus“ įveikęs Kalmar (Švedija) triatlono trasą - D. Kaminskas, Seimo narės A. Norkienės padėjėja S. Triukaitė – Valinčienė. Lomių kaimo bendruomenės pirmininkė E. Bazinienė pasidžiaugė, kad Lomiuose bus atidaryta lauko treniruoklių aikštelė ir pakvietė jaunuosius sportininkus atvykti sportuoti.

Renginio pradžioje kūno kultūros mokytoja - metodininkė V. Šetkuvienė pravedė mankštą. Mokiniai rungėsi dviejuose amžiaus grupėse. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokiniai bėgo 300 m., o vyresnieji – 800 m. Mažųjų grupėje pirmąją vietą laimėjo 4 kl. mokinys A. Kaminskis. Vyresniųjų grupėje pirmąją vietą užėmė dešimtokas M. Balseris. Nuo mokinių neatsiliko  vaikų mamos ir mokytojos, jos taip pat dalyvavo bėgime. Už paramą dėkojame Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių  demokratų  partijos Tauragės skyriaus  pirmininkei G. Stulginskienei, už linksmą muziką - Lomių kultūros namų darbuotojoms - L. Kiltinavičienei ir R. Petravičiūtei – Kinderienei.

Dėkojame visiems, kurie nebijo pajudėti, pabūti gryname ore, pagerinti savijautąsmile