Birželio 14 -  Gedulo  ir vilties diena, Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo  pilietinėje inciatyvoje :”Tremties vaikų žaislai”

Prisiminėme, tų dienų istoriją, vaikų žaidimus, patys gaminome žaislus. Aplankėme tremtinių kapus kaimo kapinėse.

Birželio 10 d, lankėmės Jurbarko krašto muziejuje. Gilinome žinias apie Jurbarko dvarą ir miestą  XIX-XX a. Žiūrėjome filmuką apie lietuvių ir kryžiuočių kovas Panemunės pilyse. Atlikome užduotis .Bandėme pajausti ginklų, aprangos svorį ,lietuvių karių dalią kovuose su  kryžiuočiais.

Birželio 4 dieną pas mus atvyko būrelis pradinių klasių artistų iš Batakių pagrindinės mokyklos. Jie mums padovanojo nuotaikingą spektakliuką, pagal Just. Marcinkevičiaus poemą „Grybų karas“. Režisierė mokytoja Vilma Berešnienė.

Šiandien paskutinis skambutis nuskambėjo dešimtos klasės mokiniams. 

Pradinio ugdymo mokiniams baigėsi mokslo metai. 

     Gegužės 28 d pirmokai ir trečiokai lankėsi Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios  bibliotekos vaikų literatūros skyriuje ir AB Lietuvos centriniame pašte Tauragėje.