Mokykloje vyko Kaziuko mugė.  Po mugės susirinkę tėveliai skubėjo į tėvų susirinkimą, kuriame buvo aptariami mokinių II trimestro pažangumo ir lankomumo rezultatai. Tauragės policijos komisariato atstovės skaitė paskaitą apie prekybą žmonėmis. Mokyklos direktorius S. Kasperavičius įteikė padėkos raštus gerai besimokantiems mokiniams.

 

 

 Paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną surengėme 1 - 10 klasių mokiniams dailyraščio rašymo konkursą. Renginio, vykusio mokykloje kovo 8 d., metu skaitėme J. Degutytės, A. Miškinio, A. Matučio eiles apie Lietuvą. Išrinkti ir apdovanoti padėkos raštais dailiausia ir originaliausia rašysena išsiskiriantys mokiniai.

Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Valerijai Valuntienei už konkurso organizavimą.

 

Artimiausiomis dienomis sinoptikams prognozuojant šalčius, atkreipiame moksleivių tėvų dėmesį, kad jei oro temperatūra nukrenta iki 20 laipsnių šalčio ar žemiau, į mokyklą gali nevykti pradinukai ir 5 klasių mokiniai. Jei spusteli 25 laipsnių speigas, į mokyklą gali nevykti ir kitų klasių mokiniai, primena Švietimo ir mokslo ministerija.

Priešmokyklinio ugdymo grupę lankančius vaikus (gyvenančius Lomiuose) į mokyklą atveda tėvai, todėl esant šalčiams, jie turi pasirūpinti saugiu vaikų atvykimu.

Mokykla dirba ir priima vaikus esant bet kokiai temperatūrai, todėl jei pavojus vaikų sveikatai negresia – mokiniai gyvena netoli mokyklos arba juos į mokyklą atveža tėvai –  jie turėtų dalyvauti pamokose. Pėsčiomis ar viešuoju transportu į mokyklą per šalčius rekomenduojama nevykti.

Dėl šalčių praleistos mokymosi dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, vadinasi, už šias dienas nereikia atidirbti vėliau. Taip pat iš mokinių nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas dėl šalčių.

Per tokias šaltas dienas, kai mokiniai lieka namie, mokytojai turi konsultuoti mokinius, panaudodami elektronines informavimo priemones. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir elektoriniame dienyne.

Jei į mokyklą atvyksta vienas ar keli mokiniai iš klasės, mokykla atvykusiems turi užtikrinti ugdymo procesą.

Atkreipiame dėmesį, kad vykstant į mokyklą, būtina atkreipti dėmesį ne tik į faktinę, bet ir jutiminę oro temperatūrą konkrečioje vietovėje, įvertinti vėjo žvarbumą.

                                                                                                                                                                                                                Mokyklos administracija

 

Ankstų trečiadienio rytą (7 val.) „Pažinkime keliaudami“, bei „ Matematikos“ būrelių nariai išvyko į Klaipėdą.

Aplankėme konditerijos korporacijos Roshen fabriką. Susipažinome su saldainių gaminimo technologijomis, gaminių įvairove, eksporto keliais. Patys  pasigaminome ir įpakavome po saldainį ‚‘Eglutė“. Kiekvienas gavome dovanų - fabrike pagamintų saldainių maišelį.

Laimingi kelionę tęsėme po Rezistencijos ir tremtinių ekspoziciją ,įsikūrusią buvusio sovietinio valstybės saugumo (KGB) Klaipėdos padalinio rūsyje. 3 kamerose, pateikiama informacija apie partizaninį judėjimą Vakarų Lietuvoje 1945-1954 m. bei Klaipėdos krašto gyventojų tremties istoriją Ten buvęs tremtinys- gidas J. Žilaitis įdomiu pasakojimu mus nukėlė į tų metų įvykius, patirtus sunkumus tremtyje.

Apsilankėme prie Baltijos jūros ,kuri tądien neįprastai buvo rami, tačiau sugebėjo „padovanoti“ grupės mergaitėms labai gražių akmenėlių.

Pietauti ir pramogauti užsukome į prekybos ir pramogų centrą „Akropolis“.

Patirtas emocijas pavežėme į Lomius , jomis pasidalinsime su savo šeimos nariais.

                                                                                                                                            Būrelių vadovės Herta ir Liuba

Vasario 20 d. Gaurės pagrindinėje mokykloje vyko rajoninis lietuvių kalbos turnyras ,,Ir graži ta mūs kalba gimtoji", kurio tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi gimtąja kalba. Mūsų mokyklą  atstovavo 2 mokinės - Monika Čiapaitė ir Agnetė Kaminskytė.  Monika buvo apdovanota padėkos raštu, o Agnetė - dailyraščio rašyme užėmė III vietą.

SVEIKINAME AGNETĘ IR DĖKOJAME JOS MOKYTOJAI LOLITAI UŽ PARUOŠIMĄ KONKURSUI!