Rugsėjo 3 dieną  mokykloje pradinių klasių mokiniai pasitiko sportiškai nusiteikę. Su savo mokytojomis – Lolita Užkuriene ir  Vida Šetkuviene visą pusdienį praleido mokyklos sporto aikštyne dalyvaudami estafetėse, žaisdami judriuosius žaidimus.

Tegul bus tas skubantis rugsėjis
Mums visiems darbštumo pavyzdys.
Jis žiemkenčių atkaklus sėjėjas
Ir mokyklon kviečiantis šauklys...

(S.Valužienė)

Šventę pradėjome Lietuvos respublikos himnu. Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui pasveikino visus susirinkusius, su jauduliu ir jaunatvišku veržlumu

Kvietimas į Mokslo ir žinių dienos šventę.pdf page 1

Rugpjūčio 23 d. vyko sveikatos projekto ,,Sveikas žmogus – sveika šeima, sveika valstybė-7“ baigiamasis renginys. Šiaurietiško ėjimo mokymus pravedė Tauragės rajono savivaldybės sveikatos biuro direktorė Daiva Genienė. Mokymuose dalyvavo Lomių pagrindinės mokyklos bendruomenė ir Lomių kaimo bendruomenė.

Dėkojame visiems dalyvavusiems.