Lomių pagrindinė mokykla vykdydama sveikatos programą ,,Sveikas žmogus – sveika šeima, sveika valstybė“ lapkričio mėnesį organizavo ,,Mes už sveiką gyvenimą“ savaitę. Jos metu priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokiniai piešė piešinius, vyresniųjų klasių mokiniai pristatė plakatus sveikatos tema. Taip pat vyresniųjų klasių mokiniai užrašė mintis apie sveikatą ir papuošė sveikatos medį rudeniniais lapais. Klasės valandėlių metu mokiniai aptarė, analizavo situacijas, susijusias su sveika gyvensena. Matematikos mokytoja L. Verpečinskienė mokyklos bendruomenei pristatė mokinių apklausos ,,Saugi mokykla – saugi Lietuva“ rezultatus. Buvo organizuotas 5-8 kl. mokinių eilėraščių konkursas ,,Nerūkau aš, nerūkyk ir tu“, skirtas tarptautinei nerūkymo dienai. Socialinė pedagogė I. Ambrazevičienė organizavo lankstinukų konkursą psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tematika „Žalingų įpročių spąstai“. Visuomenės sveikatos specialistė A. Bernotienė vedė mokiniams paskaitą ,,Sveika gyvensena“. Paskaitoje buvo akcentuojama sveikos gyvensenos svarba žmogaus gyvenime. Analizuojami sveikos gyvensenos tikslai, principai. Vyresniems mokiniams buvo aiškinama apie rūkymo žalą paauglio sveikatai. Trečiokai pristatė „Švarių rankų šokį“. Savaitės pabaigoje aktyviausi piešinių, plakatų, minčių autoriai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

Dėkojame visiems mokytojams, kurie  padėjo pasiruošti šiai savaitei.

 

                                                                      Direktoriaus pavaduotoja N. Orentienė

 

 

 

 

               Tarptautinė komisija šiais metais jau 14-ąjį kartą inicijavo Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Dalyviai buvo kviečiami kurti Tolerancijos paukščius iš įvairiausių medžiagų. Balto paukščio reikšmė: meilė, tyrumas, atnešama gera žinia, taika ir t. t.

 

Šią dieną paminėjo ir Lomių pagrindinės mokyklos mokiniai. Tolerancijos žodis nereiškia meilės ar taikos. Tai – pakantumas kitam, kitokiam.  Lietuvių k. pamokose vaikai, vadovaujami mokytojos R.Beinakeraitienės aptarė žodžio „tolerancija“ prasmę ir reikšmę, paaiškino, jog žodis „tolerancija“ nereiškia žodžių „meilė“ ar „gerumas“. Savo mintis mokiniai išdėstė ant įvairiaspalvių paukščių sparnų. Priešmokyklinės grupės auklėtiniai ir pradinių klasių vaikai dailės ir technologijų pamokose, padedami mokytojų L. Užkurienės, V.Antanavičienės, R.Tverijonienės gamino paukščius, piešė, kaip jie įsivaizduoja toleranciją. Šie kūriniai pagyvino mokyklos erdves.

 Mokyklos socialinė pedagogė I.Ambrozevičienė

 

 

 

 

 

 

             Pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai tęsdami ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą"  projektą, lapkričio 11 d. mokyklos palanges papuošė žibintais. Lapkričio 11-oji šviesos ir šv. Martyno vardo diena. Mokiniai su mokytojomis išskobė moliūgus ir  pagamino žibintus - šviesos, vilties ir gėrio simbolius.

Dėkojame mokytojoms ir mokiniams už išradingumą.

 

 

 

                                                                                                

Lapkričio 13 dieną Taurų nuotykių parke vyko bėgimas Lietuvos Karių dienai paminėti. Dalyviai galėjo rinktis 600 m, 1800 m, 6 km bei 12 km trasas. Šiemet gausybė bėgikų atvyko iš kitų Lietuvos miestų. 1800 m distancijoje savo amžiaus grupėje gerai sekėsi mūsų mokyklos 6 klasės mokiniui Vladui Jokubauskui,  kuris iškovojo II vietą.  Dėkojame visiems mokiniams, kurie dalyvavo bėgime.

                                             SVEIKINAME VLADĄ JOKUBAUSKĄ!

 

 

 

 

 

Šį rudenį, kaip ir kiekvienais metais, buvo organizuojama rudens talka. 6-10 klasių mokiniai prieš rudens atostogas šauniai padirbėjo prie Lomių kapinių esančiame parke. Sugrėbė nukritusius nuo medžių lapus ir prie Lomių parapijos namų. Dėkojame mokiniams ir mokytojams.