Gegužės 23 d. pirmokai ir trečiokai vykome į Kelmės krašto muziejų. Čia mūsų laukė įdomios edukacijos: Piemenėlių buitis ir žaidimai bei Kelmės dvaro baudžiavinis kalėjimas.

Pirmiausia autentiškoje svirno aplinkoje klausėmės pasakojimo apie piemenėlių gyvenimą, susipažinome su įkurta etnografine ekspozicija. Po to visi pievelėje prie svirno žaidėme piemenėlių žaidimus: vaikščiojome kojūkais, bandėme rankos taiklumą, mėginome užrištomis akimis numušti skrybėlę. Paragavome ir tradicinio žemaičių valgio – bulvių su sėmenimis.

Vėliau užsiėmimai vyko dvaro vartų rūsyje, buvusiame kalėjime. Susipažinome su baudžiavos laikotarpiu, teismais. Vaikai buvo pakviesti suvaidinti, kaip vykdavo teismas. Norintys galėjo išbandyti bausmių vykdymo įrenginį, plakimo lovį arba pavaikščioti su rekrūtų kaladėmis.

Pakeliui namo sustojome prie Kriaučiaus akmens. Tai trečias pagal dydį Lietuvoje įspūdingas riedulys, sveriantis apie 600 tonų! Pasimatavę su galiūnu, traukdami per metus išmoktas daineles, linksmi grįžome namo!

Dėkojame Eigintės ir Onutės mamoms, lydėjusioms mus kelionėje.

                                                                                                                          Mokytoja Lolita Užkurienė

 

Gegužės 25 d. 10 val. Lomių kultūros namuose vyks Paskutinio  skambučio šventė.

Kviečiame atvykti.

 

Gegužės 18 dieną minima Tarptautinė MUZIEJŲ diena. Tuomet vyksta įvairūs renginiai, įdomios edukacijos ir užsiėmimai net naktį – metu, kuomet muziejai paprastai nedirba, o istorija – atgyja.

Penktadienio rytą (beje, ne naktį) pirmokai ir trečiokai nepamiršo pasveikinti ir savo - Lomių krašto istorijos ir etnografijos muziejaus bei muziejininkės Elenos Bazinienės. Vaikai linkėjo, kad muziejus būtų gausiai lankomas, stebintų įdomiais eksponatais, būtų atviras, erdvus, tvarkingas, šiuolaikiškas ir net vaišingas!

Aplankėme muziejų ir norėdami įveikti Misijos 2018: #100-mečio kelionė iššūkį, kuris kvietė susipažinti bei aplankyti svarbiausias nepriklausomybės kovų atminimo vietas savo krašte. Kraštotyrininkė E. Bazinienė mielai sutiko mus palydėti ir įdomiai papasakojo apie mūsų krašto partizanus: V. Dautartą - Žaibą, L. Laurinską - Liūtą, Kęstučio apygardos partizanų vadą Juozą Kasperavičių - Visvydą. Trumpai stabtelėjome bendruomenės centro kiemelyje prie žymos rezistencinių kovų dalyviams, žuvusiems Lomių krašte, atminti. Vėliau drauge nuvykome į Kęstučio apygardos vadavietę Batakių miške, prie paminklo žuvusiems partizanams. Šioje vietoje buvusi eigulio, partizanų rėmėjų Juknų sodyba, kur po namu ir buvusi įrengta slaptavietė. Deja, 1947-04-09 sodybą apsupo MVD kareiviai, kur slėptuvėje buvo apygardos vadas J. Kasperavičius - Visvydas ir jo adjutantas A. Biliūnas - Džiugas. Supratę, kas įvyko, sunaikino dokumentus ir nenorėdami pasiduoti gyvi, susisprogdino.

Tyloje uždegėme žvakutes, papuošėme trispalvėmis, pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę!

Išvykoje mus taip pat lydėjo ir mums talkino bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė-Vasiliauskienė. Ši trumpa išvyka bent maža dalele priartina mus prie savo krašto istorijos pažinimo bei išsaugojimo!

                                                                                                         Mokytoja Lolita Užkurienė

 

 

                      Gegužės 21d. priešmokyklinės grupės mokinukai išsiruošė į pažintinę kelionę maršrutu Girdiškė - Bijotai.

                      Pirmiausia nuvykome į Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčią. Visus pakerėjo šoniniai bažnyčios altoriai, padaryti iš natūralaus dydžio nužievintų ąžuolų kamienų ir susipynusių šakų, tarp kurių įstatytos šventųjų statulėlės ir paveikslai. Tai priminimas, jog žemaičiai nuo seno garbino medžius. Ir šiandien šią bažnyčią žmonės vadina miškų šventove.

                      Bijotuose aplankėme Dionizo Poškos Baublius - pirmąjį senienų muziejų Lietuvoje. Baubliai – senovės lietuvių kultūros paminklas, neturintis analogo, gyvai menantis rašytoją D. Pošką ir Lietuvos praeitį. Vaikai sužinojo, kad žmonės ąžuolą Baubliu vadino todėl, kad vėjas jo giliose drevėse baubte baubdavo. Baublyje D. Poška dirbo ir ilsėjosi. Čia jis sudėjo archeologinius radinius, istorinę ir etnografinę medžiagą, senovės dievų atvaizdus, įžymių žmonių portretus.

                      Užsukome ir į Bijotų dvaro sodybos parką, kurį apie 1825 m. įkūrė Dionizo Poškos brolis Norbertas Paškevičius. Vaikščiodami gėrėjomės nuostabiomis medžio skulptūromis.

                      Grįždami namo dalinomės įspūdžiais, jautėmės daug sužinoję.

                                                                                                                                  Mokytoja Raimonda Tverijonienė

Būrelio „Pažinkime keliaudami“ nariai lankėsi Viešvilės rezervate. Vyr. inspektorius Laimonas Šimkus moksleivius supažindino su rezervato įkūrimo tikslais, dirvožemio ypatumais, gyvūnijos, augalijos įvairove. Keliavome rezervato pažintiniu taku prie Artosios

aukštapelkės. Prisiminėme pelkių susidarymo gamtines sąlygas ,pelkių tipus, reikšmę. Buvo įdomu matyti ,kaip atrodo žmogaus

rankų nepaliestas gamtos kampelis. Nors negailestingai mus kandžiojo uodai, krito lietaus lašeliai, mūsų nuotaika buvo puiki:

džiaugiamės pavasarine žaluma , kvėpavome gaivų ir tyrą orą.

                                                                                                                                                              Būrelio vadovė H. Šporienė