Šeštadienį, gruodžio 16 d., Tauragėje  Pilies aikštėje vyko ,,Kalėdinis gerumo bėgimas". Prie starto linijos stojo per 200 dalyvių, o tarp jų ir mūsų mokyklos kūno kultūros mokytoja Vida Šetkuvienė ir direktoriaus pavaduotoja Neringa Orentienė. Jos pasirinko ,,Kalėdų senelių"  bėgimo trasą - 2,5 km.  Visi bėgimo dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir prizais. 

Gruodžio 15 d. mūsų mokyklos sporto salėje vyko kūno kultūros pamokos, kurias pravedė sveikatingumo treneris Arūnas Vladička. Jis padalino įvairiais mankštos pratimais ir patarimais. 

 

Penktadienį  mokykloje visi mokiniai skubėjo į susitikimą su Pasaulio svarsčių kilnojimo čempionais broliais – Justu ir Juliumi Optais.  Sportininkai papasakojo savo sporto  kelią nuo pradžios iki pasaulio čempionatų turnyrų. Mokiniams čempionai palinkėjo siekti kuo aukštesnių rezultatų. Svarbiausia yra tikėti savimi, tada visi tikės tavimi!

 

              Gruodžio 8 d. vyko tėvų susirinkimas, kuriame mokyklos direktorius S. Kasperavičius pristatė I-ojo trimestro mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatus, įteikė padėkos raštus geriausiai besimokantiems ir geriausiai mokyklą lankantiems mokiniams.

              Tėvelius džiugino mokinių koncertas. Juos paruošė mokytojos – L. Užkurienė, I. Kasperavičienė, V. Antanavičienė, R. Tverijonienė. Buvo parodyti  rajono video klipų konkurso ,,Būk saugus kelyje“ dalyvių - 2 klasės mokinių ir nugalėtojų - 1 klasės mokinių vaizdo klipai.

Taip pat susirinkime dalyvavo ir Lomių kaimo bendruomenės pirmininkė E. Bazinienė, kuri dėkojo  projekto ,,Mokausi plaukti ir vandenyje esu saugus“  dalyviams – 1-4 klasių mokiniams, jų mokytojoms –V. Antanavičienei ir L. Užkurienei, vairuotojui E. Jokubauskui už saugų mokinių į plaukimo pamokas vežiojimą mokykliniu autobusu, šio projekto koordinatorei S. Valinčienei.

             Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui N. Orentienė įteikė padėkas mokytojams, kurie padėjo įgyvendinti sveikatos projektą ,,Sveikas žmogus – sveika, šeima, sveika valstybė -5“.

             Paskaitą apie vaikų ligas skaitė Tauragės ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėjas E. Margis. Apie savanorystę kalbėjo Tauragės Jūsų skautų savanorė koordinatorė R. Grigalienė.

             Po susirinkimo vyko  adventinė popietė ,,Esame vieni dėl kitų“. Mokinių tėvai skaitė  iš Tauragės krašto kilusių poetų eilėraščius. Dėkojame Tauragės vaikų muzikos mokyklos klarneto specialybės mokytojui S. Bernotui už nuostabią muziką, kuri praskaidrino mūsų popietę.

-

 

Gruodžio 8 d. mokykloje visų klasių mokiniams vyko kultūrinė pažintinė veikla ,,Loginis mąstymas – naujų kelių radimas“.